Magyar Tudomány Ünnepe 2019

Utolsó módosítás: 2019. november 23.

A Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében 2019. november 27-én a Neveléstudományi Intézet gazdag előadás sorozattal várja az érdeklődőket.

Értékek a neveléstudományban

Tudományos konferencia

Helyszín: Líceum 213-as terem

Időpont: 11:30-17:00

A Magyar Tudomány Ünnepe 2019 előadássorozat keretében rendezett Értékek a neveléstudományban című konferencia azt kívánja megjeleníteni, miként ragadható meg a neveléstudomány diszciplináris sokszínűsége a nevelés, a tanítás, a tanulás, a tanuló, és az iskola világában. Kétségtelen, hogy az iskola a társadalmi környezetünk egyik legmeghatározóbb intézménye, ugyanakkor a nevelés és művelődés az iskola falain túl is kiemelten fontos területek. A konferencia három tematikus blokkjában a pedagógiatörténet, pedagóguskutatás, iskolakutatás, nevelésfilozófia és közművelődés különböző vetületei jelennek meg. A részletes program innen érhető el.

 

Tanulmányok a neveléstudomány köréből

Kötetbemutató

Helyszín: Líceum 213-as terem

Időpont: 17:00-17:30

A Magyar Tudomány Ünnepe 2019 előadássorozat keretében az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudomány Intézetének könyvbemutatóján az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményeinek sorozatában idén megjelent „Tanulmányok a neveléstudományok köréből" című kötet bemutatására kerül sor. A tanulmánykötet szerkesztői Dr. Ugrai János és Dr. Virág Irén. A könyv 13 írást közöl. A tanulmánykötet közleményei ez alkalommal is a témák széles horizontját érintik, a már megszokott módon helyet kapnak benne a pedagógiatörténeti, alkalmazott oktatáselméleti, speciális neveléselméleti és szakpedagógiai részdiszciplináris területek. A kötet szerzői jelen esetben is a Neveléstudományi Intézet munkatársai mellett az egyetemünkön működő kutatócsoportok tagjai, oktatói, doktorandusz hallgatói. Az első tematikus egységet a neveléstörténeti kutatások képezik, melyek közt a német felvilágosodás, a felekezeti tanítóképzésben folyó énektanítás, a budapesti Református Főgimnázium, az iskolán kívüli népművelés, valamint a magyarországi könyvtárosképzés történeti kontextusai olvashatók. A következő blokk az iskola-és pedagóguskutatások eredményeibe nyújt betekintést az egyes területek színes palettáját megjelenítve az iskolai szocializáció hatékonyságának mérése területén, egy alternatív iskola koncepcióján keresztül, valamint a tanulói státuszhelyzet és az iskolai teljesítmény összefüggésének, a pedagógusok szakmai életútgörbéjének, illetve a mozgásterápiák elérhetőségének elégedettségi mutatói bemutatásával.
A harmadik tartalmi fejezet a közművelődéshez kapcsolódó tanulmányoknak ad helyet a jogszabályi változásokat, az értékfeltárást, és az elektronikus könyvtárak alkalmazásainak lehetőségeit érintve. Tanulmánykötetünket a szakmai közönség mellett hallgatóink számára is ajánljuk. Reméljük, hogy az olvasott írások felkeltik érdeklődésüket és mind tanulmányaikban, mind saját kutatásaik során hasznosítani tudják a bemutatott eredményeket

A kötet a Líceum Kiadó gondozásában jelent meg.
A könyvet bemutatja: Dr. Mogyorósi Zsolt, a Pedagógiai Kar dékánhelyettese.

 

Sokszínű neveléstudomány

Kötetbemutató

Helyszín: Líceum 213-as terem

Időpont: 17:00-17:30

Jelen kötet azzal a céllal készült, hogy betekintést nyújtson a MTA Miskolci Területi Bizottság Pedagógiai Szakbizottság tagjainak tevékenységébe, és egy képzeletbeli csokorba szedje mindazon írásokat és témákat, mely az egyes oktatókat/kutatókat/ PhD hallgatókat aktuálisan foglalkoztatja. A kötetben olvasható témák sokszínűsége is jelzi, hogy sokrétű tevékenység köthető munkánkhoz.
A kiadványban helyet kaptak magyar és angol nyelvű írások is. Ezen keresztül is a kötet egyszerre kívánja jelezni az összefogást és a munkabizottságok harmonikus egymás mellett élését, melyből az is következik, hogy a kötet szerzői nem feltétlenül egységes mélységű tárgyalásmódot választottak. Továbbá az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatóinak az írásai is helyet kaptak a kiadványban, ezzel is ösztönözve a doktori hallgatókat arra, hogy kapcsolódjanak be és aktívan vegyenek részt a Pedagógiai Szakbizottság munkájába. A kötetben szereplő írások két nagy témakör köré szerveződnek, és az egyes szerzők munkáiban nemzetközi, illetve hazai kitekintésben, a napjainkban felmerülő kérdések, kihívások is kapnak helyet.
A kötetet mindazok figyelmébe ajánljuk, akik érdeklődnek a bemutatott témakörök iránt.

 


< Vissza