Oktatási naptár (tavaszi és őszi félév)

Utolsó módosítás: 2020. április 20.

Tavaszi és őszi félévre vonatkozó oktatási naptár.

Tájékoztató a tavaszi és őszi félév menetéről:

Oktatási naptár 2020 tavaszi félév

Oktatási naptár 2020 őszi félév

A veszélyhelyzetre tekintettel az Egyetemi Tanács 2020. április 9-én áttekintette és módosította a tavaszi félévi oktatási naptárat. Ennek megfelelően módosította a vizsgaidőszak és a záróvizsga-időszak időpontjait.

Vizsgaidőszak:

• a végzős hallgatóknak 2020. május 4-június 6-ig,
• az alsóbb éves (nem júniusban záróvizsgázó) hallgatóknak 2020. május 18-július 3-ig tart.

Vizsgára jelentkezés a Neptunban:

• végzős – júniusban záróvizsgázó – hallgatóknak április 23-án 09.30 órától,
• alsóbb éves hallgatóknak nappali tagozaton május 11-én 09.30 órától, levelező, távoktatás tagozaton május 12-én 09.30 órától.

A Neptunban a vizsgajelentkezés akkor is kötelező, ha a követelmények teljesítése beadandó dolgozattal történik.

Végzős – júniusban záróvizsgázó – hallgatók esetében az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzési határideje: 2020. június 6.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

• a végbizonyítvány (abszolutórium) megléte,
• a hallgatónak az adott képzésen nincs fizetési hátraléka, valamint könyvtári tartozása az egyetem felé,
• a szakdolgozat/diplomamunka/portfólió elektronikus úton történő benyújtása és annak TVSZ szerinti elfogadása.

>> Záróvizsga-időszak: 2020. június 15-26. <<

A záróvizsgák szervezésével kapcsolatosan 101/2020. (IV.10) kormányrendelet 13. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „A felsőoktatási intézmény a hallgatók részére a záróvizsgát megszervezi. A záróvizsga időtartamára a hallgató a felsőoktatási intézmény területére beléphet. A záróvizsga során biztosítani kell, hogy a vizsgázó és más személyek személyes érintkezését ne igényelje, a személyek között a legalább 1,5 méter távolságot meg kell tartani."

A járványügyi intézkedések figyelembevételével a fentiek változhatnak!


< Vissza