Dr. Kállai Ernő

főiskolai tanár, a Kisebbségtudományi Szakmacsoport vezetője

 Iroda: ÉK. ép. II. emelet 216
Telefon: (oo36)520-400/3112-es mellék
E-mail: kallaierno@ektf.hu
Fogadóóra: Szerdai napokon (előzetes egyeztetés alapján)

Tanulmányok:

 • • 2008: PhD. Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
 • • 1997–2002: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar – jogász
 • • 1994–1998: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – középiskolai történelem szakos tanár
 • • 1990–1994: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola történelem – ének szakos tanár
 • • 1994–1995 Újságíró Iskola – okleveles újságíró
 • • 1995: Magyar Rádió – okleveles hírszerkesztő, rádiós újságíró

Munkahelyek:

 • 2013 – tudományos munkatárs, MTA TK, Kisebbségkutató Intézet, Kisebbségszociológiai és Antropológiai Osztály
 • • 2012 – vendégoktató, ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociológia Doktori Iskola és Kisebbségszociológia Tanszék
 • • 2012 – vendégoktató, Jezsuita Roma Szakkollégium
 • • 2013 – vendégoktató, Miskolci Görög Katolikus Cigány Szakkollégium
 • • 2012– Egri Roma Szakkollégium szakmai vezetője
 • • 2012– 2013 Az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese
 • • 2007– 2011 a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa
 • • 2010 – tanszékvezető főiskolai tanár, Eszterházy Károly Főiskola, TKTK, Kisebbségtudományi Tanszék
 • • 2009 – vendégoktató, Debreceni Egyetem, AJK, Alkotmányjogi Tanszék
 • • 2009 – főiskolai tanár, Apor Vilmos Katolikus Főiskola
 • • 2008 – állandó vendégoktató, „Esélyegyenlőség és kisebbségvédelmi igazgatás" képzés szakmai mentora, Budapesti Corvinus Egyetem
 • • 2002–2009 intézetvezető főiskolai docens, Apor Vilmos Katolikus Főiskola Romológia és Alkalmazott Társadalomtudományi Intézet
 • • 2003–2007 Romológiai kutatócsoport vezetője, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet
 • • 2001– tudományos munkatárs, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet
 • • 1998– tudományos munkatárs, Akadémiai Kisebbségkutató Műhely 1999 –
 • • 2002 egyetemi oktató, Miskolci Egyetem Szociológia Tanszék
 • • 1996–1998 Roma Polgárjogi Alapítvány munkatársa
 • • 1988–1997 tanár különböző oktatási intézményekben

Ösztöndíjak:

 • • 2011–2014 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
 • • 2011 International Visitor Leadership Program
 • • 2000–2002 Civic Education Project
 • • 1997–1999 Soros Alapítvány
 • • 1998–2002 European Roma Rights Center
 • • 1997–1999 RPA Láthatatlan Kollégium

Közéleti - szakmai tevékenység:

 • • 2013 – a „Regio" szerkesztőbizottságának tagja
 • • 2013 – a „Kulturális Szemle" szerkesztőbizottságának tagja
 • • 2013 – A Romaversitas Alapítvány kuratóriumának tagja
 • • 2012 – „Társadalmi Együttélés. A kisebbségi lét dimenziói" című e-folyóirat alapító főszerkesztője
 • • 2011 – Pro Futuro jog- és államtudományi folyóirat tudományos tanácsadó testületének tagja
 • • 2007 Egyenlő Bánásmód Hatóság Szakmai Tanácsadó Testület tagja
 • • 2002–2005 Autonómia Alapítvány kuratóriumának tagja
 • • 1998–2004 Gandhi Közalapítvány kuratóriumának tagja

Szakmai szervezeti tagság:

 • • Magyar Szociológiai Társaság elnökségének tagja
 • • MTA Miskolci Területi Bizottság Neveléstudományi Szakbizottság Kisebbségtudományi Munkabizottságának elnöke
 • • Magyar Tudomány Akadémia Köztestületének tagja
 • • Magyar Jogász Egylet
 • • Magyar Politikatudományi Társaság
 • • Magyar Néprajzi Társaság

Elismerések:

 • • 2013 „Múltunk közös lesz a jövőben is" Díj
 • • 2013 Justitia Regnorum Fundamentum Díj
 • • 2009 A „Szebb Jövőéért" Díj
 • • 2006 Kisebbségekért Díj
 • • 2005 kiemelkedő kutatási tevékenységért az Országos Cigány Önkormányzat kitüntetése

Tudományos közlemények(mtmt)


< Vissza