„Nevelés, iskolák, művelődés, közösségek"

Utolsó módosítás: 2016. november 17.

A Neveléstudományi Intézet a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében „Nevelés, iskolák, művelődés, közösségek" címmel megrendezésre kerülő konferenciára invitálja az érdeklődőket.

A konferencia előadásai:

A „Nevelés, iskolák, művelődés, közösségek" program két tematikus egység köré szerveződik. A nevelés- és művelődéstörténet kontextusai blokkban négy előadás kap helyet. A 18. századba visz az Egy polihisztor gondolatai a zenei nevelés szolgálatában c. kutatás. Maróthi György, Debrecen polihisztorának szellemiségét őrzi az 1770-ben megszületett tanterv, a „Methodus". A legendás tanár halála és a tanterv megszületése között azonban szűk három évtized telt el, ami felveti a kérdést: vajon Maróthi gondolatai változtatás nélkül hagyományozódtak-e? A kutatói válasz a szellemiség megőrzésére, de a változtatásokra is rámutat. A 19. századot idézi az Adelsheim Johanna filantróp tevékenysége c. előadás. Adelsheim Johanna (1776–1862), id. báró Vay Miklós császári királyi kamarás és dandártábornok (1756–1824) német származású felesége a század elismerésre méltó nőalakja. Német nyelvű szakkönyvek magyarra fordításával segítette férje mezőgazdasági tevékenységét, felkarolta a kisdedóvás és a csecsemőgondozás ügyét, támogatta Pestalozzi munkájának magyar nyelvű kiadását. A műfaj kereteiben bemutatásra kerül az erős szociális érzékkel bíró bárónő tevékenysége levelei és naplójegyzetei alapján. A múlt századot idézi A Mária-kongregációk közösségi művelődési tevékenysége a 20. század első felében c. előadás. A Mária-kongregációk elsődleges céljuknak a vallásosság elmélyítését tartották, de bevallottan katolikus elitképzőként is funkcionáltak. Tevékenységi körük kiterjedt a tagok – és esetenként külsősök – műveltségének emelésére is. Ezért gyakran szerveztek más típusú rendezvényeket is – például ünnepségeket, színielőadásokat, ismeretterjesztő előadásokat, kiállításokat –, valamint önképző köröket is. 21. századi művelődési lehetőségeket és gyakorlatokat mutat be A közösségi tanulás jó gyakorlatai c. előadás. Számos példa látható mind nemzetközi, mind hazai vonatkozásban az aktív részvételt és együttműködést középpontba helyező felnőttkori művelődésre. Az előadásban olyan tanulási, ismeretszerzési formák láthatók, ahol a résztvevők bekapcsolódnak a tanulási folyamatok tervezésébe, megvalósításába, illetve ahol a közösségek alakíthatják, testre szabhatják azok tartalmát. A következő tartalmi blokk - Tanulás, iskolák, különbségek - három előadásból áll. Az első a Tanulási zavar – és tanulási nehézség kategóriába sorolt tanulók továbbtanulási elképzelései Heves megyében címmel röviden bemutatja, hogy a diagnózishoz kapcsolt méltányossági cselekvések hogyan jelennek meg specifikus tanulási problémákkal rendelkező tanulók iskolai pályafutásról alkotott elképzeléseiben. Kiemelésre kerül kutatási eredmények alapján a tanulók tervezett vertikális társadalmi mobilitásának néhány sajátossága. A második előadás a Kölyökgólyától a szivacsig – Az összefüggő gyakorlat szakmai tapasztalatai címmel hangzik el. A Bologna-rendszerű tanárképzés bevezetésével megindult féléves összefüggő egyéni iskolai gyakorlat tapasztalatainak összegyűjtését célzó nagyobb kutatás részeredményeire alapozva egyrészt a hallgatói tapasztalatok világa, másrészt az eredményekből levonható szakmai és képzésfejlesztési következtetések kerülnek bemutatásra. A harmadik előadás A mozgásterápiák eltérő megközelítései. A mozgásterápiák kapcsolatrendszere zárja a tematikus blokkot. Magyarországon a mozgásfejlesztés témakörében szerteágazó a terápiás és fejlesztő eljárások kínálata nem csak a problémák eltéréseiből fakadóan, hanem a szakember ellátottság, valamint az egyes eljárások tudományos kutatásokra épülő eredményessége szempontjából is. Az ezek közötti eligazodást segítve az előadás célja a diszciplináris kapcsolódásaik, rendszerük felrajzolása célcsoportjaik, problémára irányultságuk és hatótényezőik szempontjából.

A konferencia programja:
13.00 Megnyitó Prof. Dr. Perjés István
13.10 -14.10 – A nevelés és művelődés történeti kontextusai
• Klem Dénes: Egy polihisztor gondolatai a zenei nevelés szolgálatában
• Dr. Virág Irén: Adelsheim Johanna filantróp tevékenysége
• Dr. Tengely Adrienn: A Mária-kongregációk közösségi művelődési tevékenysége a 20. század első felében
• Dr. Simándi Szilvia: A közösségi tanulás jó gyakorlatai
14.20-15.05 – Tanulás, iskolák, különbségek
• Kolozsvári Csaba: Tanulási zavar – és tanulási nehézség kategóriába sorolt tanulók továbbtanulási elképzelései Heves megyében
• Dr. Mogyorósi Zsolt: Kölyökgólyától a szivacsig - Az összefüggő gyakorlat szakmai tapasztalatai
• Nagyné Klujber Márta: A mozgásterápiák eltérő megközelítései. A mozgásterápiák kapcsolatrendszere
15.10 – Zárszó Dr. Virág Irén

Kezdés: 2016. november 21. hétfő 13.00
Zárás: 2016. november 21. hétfő 15.30
Helyszín: Egri Campus, Líceum, I. emelet, 213. terem (Tittel Pál Könyvtár)


< Vissza