Dr. Virág Irén

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 17.

intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docens

Iroda: ÉK 221

Telefon: (0636) 520-400/3124 mellék
E-mail: virag.iren@uni-eszterhazy.hu 

FOGADÓÓRA: (2019-2020. 1. félév): SZERDA: 13.30 – 14.30-ig
SZAKMENTORI FOGADÓÓRA: KEDD: 13.30 – 14.30-ig
LEVELEZŐ SZAKOS HALLGATÓK FOGADÓÓDÁJA: Az oktatóval előzetes egyeztetés alapján!

Tanulmányok:

 • • 2008: PhD-védés summa cum laude minősítéssel. A disszertáció címe: Az arisztokrácia neveltetése Magyarországon (1790-1848)
 • • 2002-2006: Debreceni Egyetem, Interdiszciplináris Társadalomtudományok és Bölcsészettudományok Doktori Iskola. A nevelés és művelődés társadalmi-történeti összefüggései doktori program
 • • 1991-1992: Greifswald, Ernst-Moritz-Arndt-Universität (DAAD-ösztöndíj)
 • • 1990-1995: Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar (1995 történelem-német szak): történelem és német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Munkahelyek:

 • • 2008. július 1-től: adjunktus, Eszterházy Károly Főiskola Eger, Neveléstudományi Tanszék
 • • 2005-2008: főiskolai adjunktus, EKF Eger, Német Nyelv és Irodalom Tanszék
 • • 2000-2005: főiskolai tanársegéd, EKF Eger, Német Nyelv és Irodalom Tanszék
 • • 1999-2000: óraadó, EKF Eger, Német Nyelv és Irodalom Tanszék
 • • 1995-2000: középiskolai tanár, Eger, Neumann János Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium

Nyelvismeret:

Német: felsőfok

Fő kutatási terület:

Oktatás- és művelődéstörténet: az arisztokrácia neveltetésének és műveltségének vizsgálata a 19. században.

Tagságok, tisztségek: 

 • • MTA Köztestületének tagja (II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya, Pedagógiai Bizottság)
 • • Magyar Pedagógiai Társaság
 • • A Magyar Pedagógiai Társaság Heves Megyei Tagozatának alelnöke
 • • A "Somos Lajos" Tudományos Diákkör Tehetséggondozó Műhelyének vezetője
 • • A Neveléstudományi Tanszék TDK tanárelnöke
 • • TKTK Tudományos Bizottságának tagja
 • • Magyar Germanisták Társaságának tagja
 • • TKTK TDK Bizottságának tagja
 • • TKTK Kari Tanácsának tagja

Kitüntetések:

• 2011 – Eszterházy Károly Főiskoláért díj

Tudományos közlemények(mtmt)

Egyéb közlemények:

Tankönyv, felsőoktatási jegyzet:

Recenziók:

 • • Allgemeine Pädagogik. In: Kozma Tamás - Sike Emese (szerk.): Pedagógiai informatika. Kossuth Egyetemi Kiadó: Debrecen, 2004. 112-113. p.
 • • Erziehungswissenschaft. Ein Grundkurs. In: Kozma Tamás - Sike Emese (szerk.): Pedagógiai informatika. Kossuth Egyetemi Kiadó: Debrecen, 2004. 128-130. p.
 • • Handbuch pädagogischer Grundbegriffe In: Kozma Tamás - Sike Emese (szerk.): Pedagógiai informatika. Kossuth Egyetemi Kiadó: Debrecen, 2004. 116. p.
 • • Handbuch Schule und Unterricht In: Kozma Tamás - Sike Emese (szerk.): Pedagógiai informatika. Kossuth Egyetemi Kiadó: Debrecen, 2004. 113-116. p.
 • • Wörterbuch Pädagogik In: Kozma Tamás - Sike Emese (szerk.): Pedagógiai informatika. Kossuth Egyetemi Kiadó: Debrecen, 2004. 130. p.
 • Zeit- und Grundfragen der Pädagogik In: Kozma Tamás - Sike Emese (szerk.): Pedagógiai informatika. Kossuth Egyetemi Kiadó: Debrecen, 2004. 127-128. p.

Konferenciák:

 • 2011. november 03. – XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. A német főrendi réteg neveltetési sajátosságai c. előadás.
 • 2011. június 10. – 4th International Conference for Theory and Practice in Education – nemzetközi konferencia, Budapest, Pethő Intézet – "Privat- vs. öffentliche Erziehung im Ungarn des 19. Jahrhunderts" c. német nyelvű előadás.
 • 2011. április 11. – Mestertanár Videoportál szakmai konferencia –„Mozgóképek alkalmazása a tanárképzésben – egy vizsgálat eredményei" c. előadás (Héjja-Nagy Katalinnal közösen)
 • IV. Miskolci Taní-tani Konferencia, 2011. február 4. Diszciplináris ismeretek vs. pedagógikum? A mestertanár képzés hallgatói reflexiói – előadás
 • A Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete és a DAB Nevelés-, Művelődéstudományi és Pszichológiai Szakbizottsága konferenciája: Felszántatlan területeken Debrecen, Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza, 2010. szept. 15.
 • A magánnevelés és köznevelés dilemmája a reformkori sajtóban - előadás
 • 3. Kongress des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes, Bécs 2010. április 9. "Deutsche kulturelle Einflüsse auf die Bildung der ungarischen Magnaten" – német nyelvű előadás.
 • IX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pannon Egyetem, Veszprém 2009. november 19. A főrangú nők és a nevelés – Szükséges-e az arisztokrata hölgyeknek a „tudományokat tanulni"? – tematikus előadás. Absztrakt: Konferencia Tartalmi Összefoglalók, 213-214. p.
 • Magyar Tudomány Ünnepe, Eger, 2009. nov. 11. Pädagogische Auffassungen der Hauslehrer in ungarischen Magnatenfamilien – előadás
 • II. Taní-tani Konferencia, Miskolc, 2009. febr. 6. A műveltséghez vezető út - "tőlük függ megvalósítani [...] a nemzetesedett miveltséget"- előadás
 • VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2008. nov. 13. Az arisztokraták pedagógiai törekvései a 18-19. század fordulóján - tematikus előadás. Absztrakt: Konferencia Tartalmi Összefoglalók, 138. p. Tudomány napja 2006. november 17. EKF: Die Erziehung des Hochadels zu Beginn des 19. Jahrhunderts - előadás.
 • VI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2006. okt. 26. Mesterek és főrangú tanítványok a 19. század kezdetén - betekintés a magyar arisztokrácia neveltetési hagyományaiba - tematikus előadás. Absztrakt: Konferencia Tartalmi Összefoglalók, 134. p.
 • V. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2005. okt. 6-8. Főúri magánnevelés és műveltség a 19. sz. első felében Magyarországon - tematikus előadás. Absztrakt: Konferencia Tartalmi Összefoglalók, 353. p.
 • Educatio-tanárképzés Bp. 2005. május 19. Professzorok Háza. Követhető-e a kontinentális (német) minta a bolognai rendszerű tanárképzésben? - előadás.
 • IV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2004. okt. 20-22. Brezsnyánszky László - Virág Irén: Kontinentális tanárképzési hagyományokkal a bolognai úton - szimpózium előadás. Absztrakt: Konferencia Tartalmi Összefoglalók, 276. p.
 • Tudomány napja 2003. nov. 12. EKF: Der Bologna Prozess und die Reform der Lehrerausbildung in Deutschland. - előadás.
 • III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2003. okt. 9-11. A magyarországi arisztokrácia neveltetésének vizsgálata a 19. sz. első felében a források tükrében - tematikus előadás. Absztrakt: Konferencia Tartalmi Összefoglalók, 342. p.

Hallgatóknak:


< Vissza