Kiadványok

Utolsó módosítás: 2019. október 11.

A Neveléstudományi Intézet oktatóinak kiadványai

2019:

Simándi Szilvia (2019): KÖZÖSSÉGI TANULÁS FELNŐTTKORBAN. Tanulókörök az élethosszig tartó tanulás folyamatában. 

A könyv megtekinthető ezen a linken.

A könyv az élethosszig tartó tanulás folyamatának tanulóköreit ismerteti. Az írást a szerző mindazoknak - kiemelten a közművelődési szakemberképzésben oktatóknak és hallgatóknak - ajánlja, akik érdeklődnek és nyitottak a közösségi művelődés, a közösségi tanulás iránt.

2018:

Ugrai, János és Virág, Irén (szerk.): Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae Tom. XLI. Sectio Paedagogica.: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Líceum Kiadó.

A könyv pdf formátumban innen letölthető.

A tanulmánykötet szerkesztői Dr. Ugrai János és Dr. Virág Irén. A könyv 14 írást közöl. A tanulmányok tematikai összetétele sokrétű, helyet kaptak benne a pedagógiatörténeti, alkalmazott oktatáselméleti, speciális neveléselméleti és szakpedagógiai részdiszciplináris területek. A kötet szerzői a Neveléstudományi Intézet munkatársai mellett az egyetemünkön működő kutatócsoportok tagjai, oktatói, doktorandusz hallgatói. Az első tematikus blokkban a neveléstörténeti kutatások jelennek meg, melyek közt a magyar református énektanítás, a művészeti nevelés, a pécsi társulatok felnőttképzési tevékenysége, a koreai nők oktatása, valamint a tanuláshoz és művelődéshez való jog történeti kontextusai olvashatók. A következő egység a tanári pálya európai gyakorlatába nyújt betekintést finn, holland, német és olasz példák bemutatásán keresztül, mely tanulmányok jelentős része egy korábbi presztízs-és pályanépszerűsítési kutatáshoz kötődik. A harmadik tematikus fejezet alkalmazott kutatások tanulmányainak ad helyet, a könyvtártudomány, a pedagógiai szakszolgálatok, sajátos nevelési igény, felnőttkori tanulás, metodikai elgondolások színes palettáját megjelenítve.

2016:

Simándi Szilvia (2016): Fiatal és felnőtt hallgatók a felsőoktatásban.

A könyv pdf formátumban innen letölthető.

Orgoványi-Gajdos Judit (2016): Teachers' Professional Development on Problem Solving: Theory and Practice for Teachers and Teacher Educators. Sense Publishers.

A kiadvány megtekinthető ezen a linken.

A kötet tanárok és tanárjelöltek számára kínál pedagógiai helyzetekhez kapcsolódó problémamegoldó gondolkodást segítő technikákat egy képzési terv keretében. A könyv első felében a koncepció elméleti hátterével, második részében a probléma észlelésétől annak megoldásáig vezető gyakorlati feladatokkal találkozhat az olvasó. A bemutatott technikák szakmai tapasztalattól és szaktárgytól függetlenül egyaránt segítséget nyújthatnak minden pedagógus számára.

Falus Iván és Orgoványi-Gajdos Judit szerk. (2016): New Aspect in European Teacher Education. Líceum Kiadó.

A könyv pdf formátumban innen letölthető.

New Aspect in European Teacher Education címmel jelent meg az a tanulmánygyűjtemény, mely a 2015. szeptember 7-én, Egerben megrendezésre került International Seminar on Teaching, Teacher Education and Teacher Educators előadásaihoz és poszter bemutatóihoz kapcsolódó legjelentősebb szakmai anyagokat tartalmazza. A prof. Dr. Falus Iván és Orgoványi-Gajdos Judit által szerkesztett kötetben szereplő angol nyelvű tanulmányok a tanárképzés elméleti és gyakorlati aspektusain túl érintik a folyamatos szakmai fejlődés illetve a tanárképzők kompetenciájának kérdésköreit is. A könyv a Líceum Kiadó gondozásában jelent meg.

2014:

Magyar tudomány Ünnepe 2014: Falus Iván szerk. (2014): Felkészülés a pályára, felkészülés az életre. Líceum Kiadó.

A könyv pdf formátumban elérhető innen.

2013:

Virág, Irén szerk. (2013): Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XL. Sectio Paedagogica. TANULMÁNYOK A NEVELÉSTUDOMÁNY KÖRÉBŐL. 

A könyv pdf formátumban elérhető innen.

A kötetben megjelent kutatások széles tematikai skálát jelenítenek meg. A neveléstörténeti tanulmányok között Virág Irén „Nevelési hagyományok az Elbától nyugatra – a főrangú kastélyok világa" című írása a német főrendi réteg
neveltetési hagyományaiba nyújt betekintést a 18-19. század fordulóján. A kötet másik történeti munkája Mogyorósi Zsolt „A hátrányos helyzetű tanulókról folytatott diskurzus főbb elemei a hatvanas évek Pedagógiai Szemléjében" című tanulmánya pedagógiai szemléletváltás szükségességére mutat rá. Az alkalmazott oktatáselmélet körében Vincze Beatrix „A projektoktatás jelene a kihívások tükrében. A projektmódszer alkalmazásának tapasztalatai a tanárképzésben" című tanulmánya átfogó képet nyújt a projektoktatás elméleti és gyakorlati kérdéseiről. A szakpedagógia területére kalauzol Gaál Gabriella „A környezetpedagógia oktatása az Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Tanszékén" című tanulmánya. A speciális neveléselmélet területét Jászi Éva „Gyöngyszem az ékszerdobozban – pedagógushangok az együttnevelésről" című írása képviseli, amelyben a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésével kapcsolatos kérdéseket tárgyalja pedagógusi vélemények alapján.

Virág, Irén (2013): A magyar arisztokrácia neveltetése (1790–1848). EKF Líceum Kiadó.

 


< Vissza